בדק בית לאחר כניסה לדירה במהלך תקופת הבדק ותקופת האחריות.
בדק בית לפני קבלת דירה מקבלן.
ביקורת מבנים לרכוש משותף.
בדק בית לפני קניית דירה יד שנייה.
בדיקת ליקויים פרטניים - רטיבויות, סדקים ועוד.
דו"ח הנדסי מקצועי קביל בבית משפט.

בדק בית וביקורת מבנים

בדיקת הדירה עם מיטב המכשירים כולל דו"ח הנדסי מפורט קביל בבית משפט, כולל ליווי אישי וצמוד. 

אפשרות לליווי במהלך בדיקת בודק בית משפט.