כתב כמויות

 עריכת כתב כמויות למכרזים
 עריכת כתבי כמויות לפרטיים, אדריכלים ויזמים.
 עבודה עם תוכנות בנארית ואקסל.
כתב כמויות