תכנון תהליכי העבודה .
עדכון שוטף על התקדמות הבנייה.
ישיבות מול מתכננים, היזמים כולל הזמנה לפיקוח עליון.
מעקב אחר לוחות זמנים.
מעקב אחר ביצוע בהתאם לתכנון ורצון היזמים.
פיקוח יום יומי באתר לבקרת איכות העבודה.
פיקוח וניהול שינויים בדירות.
עריכה ואישור חשבונות לקבלנים (מטעם יזם).
תיווך וגישור בין היזמים לקבלנים.

פיקוח וניהול בנייה עבור יזמים וקבוצות רכישה

פיקוח וניהול מטעם יזמים או קבוצות רכישה