ליווי וייעוץ משלב התכנון ועד סיום הבנייה וקבלת טופס גמר.
עריכת תקציב ומעקב שוטף למניעת חריגות.
תכנון תהליכי העבודה על מנת לחסוך בזמן הבנייה ובעלויות הבנייה.
עריכת מכרזים ומו"מ עם קבלנים וספקים.
עריכת חוזים לחתימה מול הקבלנים.
עדכון שוטף על התקדמות הבנייה ומועד הזמנת חומרים.
ישיבות מול מתכננים ובעלי הבית כולל הזמנה לפיקוח עליון.
מעקב אחר לוחות זמנים.
מעקב אחר ביצוע בהתאם לתכנון ורצון בעלי הבית.
פיקוח יום יומי באתר לבקרת איכות העבודה.
עבודה עם קבלנים מקצועיים לקבלת איכות בנייה גבוהה.
עריכה ואישור חשבונות לקבלנים.
תיווך וגישור בין הקבלנים לבעלי הבית.

פיקוח על שיפוץ

פיקוח על מגוון סוגי שיפוצים
פיקוח על שיפוץ