בדק בית, ביקורת מבנים לדירות

בנקאות ופיננסים
- בדיקה הנדסית מקיפה של הדירה, התאמה             לתכניות ומפרט המכר.
- דו"ח הנדסי קביל בבית משפט.
- אפשרות לליווי במהלך בדיקת בודק בית משפט

בדיקת דירות יד שנייה

- בדיקת סביבת הדירה.
- ייעוץ לביצוע שינויים בדירה כולל אומדן עלויות.
- בדיקת הדירה לרטיבויות כולל מתן פתרונות לתיקון.
- בדיקת הדירה בהתאם לתקנים ומתן דו"ח הנדסי.

 
השקעות נדל"ן

בדיקת דירות בשלבי בנייה מול הקבלן:

מסחר והפצה
- בדיקת מפרט טכני ותכניות מכר בהתאם לצורך.  
- ייעוץ לביצוע שינויים בדירה (שינויי חשמל  וכד').
- בדיקות בשלבי בנייה לפי דרישת לקוח ומתן דוחות.
- בדיקת גמר בנייה ו/או ליווי בפרוטוקול מסירת דירה.

דו"ח דוגמא שלד , דוח דוגמא טיח , דו"ח לפני מסירה

פיקוח וניהול הבניה:

- פיקוח משלב תכנון ועד לשלב סיום הבניה.
- הפצת מכרזים, חוזים וסיכום עם קבלנים וספקים.
- ישיבות תיאום עם האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה.
- ניהול ופיקוח באתר מתחילת העבודות ועד סיומן.
- ניסיון בפיקוח וניהול מאות יח"ד.
כספי נדל"ן

תכנון והוצאת היתרים:

- בדיקה בועדה לתכנון ובניה אם אפשרי לבצע את         תוספת הבניה המבוקשת.
- תכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של תוספת הבניה         לצורך הגשה לוועדה.
- הוצאת היתר לביצוע תוספת הבניה.

שירותי החברה/דוחות דוגמא