פלס


פלס 2.00 מ' דיגיטלי – אנו משתמשים במכשיר זה לבדיקת מישוריות ריצוף, מישוריות טיח, שיפועים לכיוון הנקז במרפסות גדולות.
הפלס הדיגיטלי מאפשר לנו לקבל את הנתונים המדויקים ביותר.

פיקוח

מד מרחק לייזר – אנו משתמשים במכשיר זה למדידת מרחקים בין קירות כדי לוודא התאמה לתכניות המכר. בנוסף מכשיר זה מאפשר לנו לדעת בצורה המדויקת ביותר אם קיימים הפרשי מידות בקירות.

פלס 0.60 מ' דיגיטלי

פלס 0.60 מ' דיגיטלי – אנו משתמשים במכשיר זה לבדיקת שיפועים במרפסות ובמקלחונים. הפלס הדיגיטלי מאפשר לקבל את אחוזי השיפוע בצורה המדויקת ביותר

מד רטיבות פרוטימטר

מד רטיבות פרוטימטר – אנו משתמשים במכשיר זה לבדיקת רטיבויות ואינדיקציה לגבי מקור הרטיבות. מכשיר זה מיועד לבדיקה בחומרי בנין שונים. מכשיר זה הוא המדויק ביותר הקיים היום.

מד אור לוקס

מד אור לוקס – אנו משתמשים במכשיר זה אם קיים חשש להבדלי גוון בקרמיקות/מרצפות. על פי התקן הישראלי אם קיים חשש להבדלי גוון יש לבדוק בתאורה של 300 לוקס. רק ע"י מכשיר זה אפשר לוודא תאורה נכונה על פי התקן

מד זוית דיגיטלי

מד זוית דיגיטלי – מכשיר זה משמש לבדיקת זויות בין קירות. מאפשר לנו לבדוק אם קיים 90 מעלות במפגש בין קירות.

מדיד מרווח ריצוף
מדיד מרווח – מכשיר זה משמש אותנו לבדיקת הפרשי גובה בין מרצפות. אנו מניחים פלס בין אריחים סמוכים ומכוונים את המדיד לגובה על פי התקן אם המדיד עבר מתחת לפלס הריצוף אינו תקין ואם לא עבר מתחת לפלס הריצוף תקין.