דוחות לדוגמה

בדק בית, ביקורת מבנים לדירות

בית משפט

דוח לדוגמה – בדיקת דירה לפני מסירה

דוח לדוגמה 2

בדיקת דירות בשלבי בנייה מול הקבלן:

פיקוח בניה

בדיקת דירות יד שנייה

בית משפט

פיקוח וניהול הבניה:

בניין בדק בית

תכנון והוצאת היתרים:

פיקוח בניה