ההבדל בין איתור תשתיות לאיתור נזילות

בעוד שאיתור נזילות מתייחס למציאת מקור נזילה של צנרת ביתית החבויה בקירות או תחת המרצפות, איתור תשתיות מתייחס הן לאיתור תשתיות לקויות או גם למיפוין בעבור חיבור תשתית של מבנה חדש אל התשתית העירונית הקיימת.

נזילה

תשתיות תקינות כחלק מקבלת טופס 4

אחד מן הגורמים המשפיעים ביותר אשר לא אחת מוביל לעיכוב במסירת בית או דירה לרוכשים, הוא אישור פורמלי העונה לשם טופס 4. אישור זה מעיד על כך שהמבנה או הבית ראויים למגורים וכוללים בתוכם את כל האלמנטים הנדרשים על-פי חוק.

לאור המורכבות הרבה בקבלת טופס זה, מרבית הרוכשים אף מתנים את קבלת הטופס כחלק מתנאי חוזה המכר ומצרים את צעדיו של הקבלן או היזם וזאת כדי להשיג מעטפת הגנה משפטית מקיפה.

קצרה היריעה מלכלול את כלל הקריטריונים הנדרשים לצורך קבלתו של טופס זה, ובמאמר זה בחרנו להתייחס באופן ממוקד אל תשתיות המים, הטלפון והחשמל.

הרבה מעבר לנזילות

איתור תשתיות יכול להתייחס לאיתורן הממוקד של תשתיות הממוקמות במעמקי האדמה ואשר סובלות מנזילה. איתור נזילות בתשתיות שכאלו דורשות היעזרות בכלי צמ"ה וניתוץ אספלט כבישים, מדרגות ואזורים ציבוריים שונים.

לצד זאת, איתור תשתיות יכול גם להתייחס למיפוין של התשתיות הממוקמות בקרבת אתר בנייה חדש. תשתיות שכאלו כוללות את צנרת הביוב והמים המרכזית, אך גם את תשתית הגז והטלפוניה. החל מן הרגע שבו אותרו התשתיות ומופו באופן מדויק, הרי שהקבלן המבצע יכול להתחיל בעבודת הנחת התשתיות תוך תכנון מקדים לצורך חיבורן אל התשתיות האזוריות הקיימות.

האם היבטים אלו נבחנים במסגרת בדק בית?

חשוב להבדיל בין שירות המוענק על-ידי חברת בדק בית לבין שירות הניתן בעבור הקבלן.

בעת בדק בית של דירה מטעם הקבלן, פועלת החברה לצורך ווידוא מגוון היבטים אישיים הנוגעים לתכולת הבית והרכבו. היבטים שכאלו כוללים סקירה מקיפה של מערכות האינסטלציה הפרטיות ולא התשתיתיות, מערכות החשמל הפנימיות ולא תשתית החשמל, איתור נזילות המתבצע על הצנרת הפנימית ולא התשתית החיצונית הממוקמת במעמקי האדמה וסקירת היבטים מבניים והנדסיים נוספים.

קבלן אל מול רוכש דירה

אם כך, על השאלה באשר להבדלים הקיימים בין איתור תשתיות לאיתור נזילות, הרי שאיתור נזילות היא אכן פעולה אחת מבין שורה של פעולות שונות, אשר מתבצעת על ידי חברת בדק בית ומטרתה לוודא כי אין כל תקלה בצנרת המבנה החדש אשר עלולה להוביל לנזקים מבניים כמו גם לסכנות בריאותיות לאור הימצאותו של עובש.

איתור תשתיות מנגד הינו פעולה המתבצעת באופן יזום על ידי הקבלן בלבד, כשמטרתו היא לחבר את המבנה החדש אל עבר התשתיות הקיימות, ובכך להפוך אותו לראוי למגורים, ולקרב את כלל הפרויקט צעד אחד קדימה לקראת קבלת טופס 4 המאשר את האכלוס.