הסרת צו מבנה מסוכן על ידי מהנדס בניין

צו מבנה מסוכן הוא מלכתחילה צו שיכול להינתן רק לאחר בדיקת מהנדס בניין ועל ידו, ועל כן די ברור מדוע מבוצעת הצו על ידי מהנדס בניין. יחד עם זאת, הסרה של צו מסוכן היא אינה רק מהלך פרוצדורלי של חתימה על מסמכים. עצם הסרת הצו משקפת את העובדה שהמהנדס בחן את הבניין לאחר מתן הצו מלכתחילה וגילה שכל הליקויים שהפכו את המבנה למסוכן מלכתחילה, תוקנו בצורה הנדרשת.

תיקון ליקויי בניה

כיצד מסירים צו מבנה מסוכן?

צו מבנה מסוכן ניתן למבנה שנתגלו בו ליקויים בהיקף כזה שהופך את הבניין למקור לסכנה לדיירים בו או לעוברי אורח העוברים בקרבתו. כך למשל, מבנה בעל סדקים משמעותיים בשלד המבנה, פגעי בטון וברזל חשוף יכול בקלות להיות מוגדר כמבנה מסוכן אם להערכת המהנדס הבודק, הם משקפים פגיעה של ממש ביציבות המבנית של המבנה כולו. לצד זאת, גם אריחי חיפוי חיצוני שמתנתקים ממקומם וצונחים מטה יכולים להוות סיבה מספקת על מנת להגדיר את המבנה כמבנה מסוכן. ישנם צווים שבמסגרתם יוגדר גם הצורך לפנות את הבניין מיושביו וישנם צווים אחרים שלא ידרשו פינוי כזה, אך יגדירו פרק זמן שבתוכו יש לבצע את כל התיקונים.

הסרת צו מבנה מסוכן על ידי מהנדס בניין מבוצעת באמצעות בחינת הצו והליקויים המוזכרים בו והזמנת אנשי מקצוע שיבצעו תיקון יסודי של כל הליקויים הללו. יסודות, חיפוי חוץ, עבודות בטון וברזל, סתימת סדקים, חיזוק יסודות – אלו הן רק דוגמאות לפעולות שיקום שיכולות להיות רלוונטיות במקרה של הוצאת צו מבנה מסוכן למבנה כלשהו. את כל הפעולות האלה יש לבצע בצורה מקצועית ובפיקוח מהנדס ולאחר מכן יש להזמין מהנדס בניין שיבחן שוב את הבניין ויחליט האם הליקויים תוקנו בצורה המאפשרת את הסרת הצו. בכל מקרה, חשוב להבין שלא מדובר בהליך פרוצדורלי פשוט אלא בתהליך שחייב לכלול תיקון של כל ליקויי הבניה לפני שניתן בכלל לבחון את הסרת הצו.

מי מחליט על הוצאת או הסרת הצו?

הוצאת הצו לבניין מתבצעת בדרך כלל על ידי הרשות המקומית שבתחומה ממוקם הבניין. בין במסגרת פעולות הפיקוח השגרתיות ובין בעקבות פנייה שנעשתה לרשות, יכולה הרשות המקומית לשלוח מהנדס בניין מטעמה על מנת לבדוק את הבניין וזה בתורו יכול להחליט על הוצאת הצו אם התרשם כי המבנה אכן עומד בקריטריונים הנדרשים להגדרתו ככזה.

לאחר תיקון הליקויים, אתם יכולים להזמין מהנדס בניין משלכם על מנת לבחון את מצבו של המבנה לאחר התיקונים, אך מהנדס זה לא רשאי להסיר את הצו, אלא רק להמליץ או לא להמליץ על כך. הסרת צו מבנה מסוכן על ידי מהנדס בניין יכולה להתבצע אך ורק על ידי מהנדס מטעמה של הרשות המקומית שהוציאה את הצו מלכתחילה.