חשיבות הפיקוח ובדק בית כשבונים בית חדש

איכות ובטיחות הן תנאים הכרחיים בבניית בית. הן קשורות זו בזו. האחת היא השנייה- וההיפך. מה שאינו איכותי אינו בטיחותי ומה שאינו בטיחותי אינו איכותי. מכאן נובעת החשיבות המכרעת, הקריטית, בהקפדה בלתי מתפשרת על שתיהן בכל שלבי הבנייה.

שכירת שירותיו של מפקח בנייה מנוסה ואמין היא הוצאה נדרשת, המהווה חלק בלתי נפרד מעלות בניית הבית. על המפקח מוטלת אחריות ומוענקת לו סמכות לפקח ולבקר את כל תהליכי הבניה.

מקצועיות מעל לכל

רבים מאתנו אינם אנשי מקצוע בתחום הבנייה ואם לדייק- רובנו ככולנו אינם כאלה, לכן חשוב שעל כל שלבי הבנייה יפרח בעל מקצוע מנוסה, המכיר את כל ההיבטים של הבנייה, יודע את תווי התקן הנדרשים, מתמצא באיכות ובטיב החומרים, יודע לקרוא כתב כמויות, וכמובן ניחן ביכולת ניהול ופיקוח על צוות עובדים.

כבר משלב יציקת היסודות חשוב לוודא כי לא יימצא שום פגם, מכל סוג שהוא. אין להעלות על הדעת חיסכון כספי על חשיבותן של בטיחות ואיכות, ודאי לא בחומרי הגלם של הבנייה.
המפקח אחראי על יישום התכנית. בידיו מופקדים שלומם וביטחונם של הדיירים. אי אפשר להפריז בתיאור מידת האחריות המוטלת עליו, כמו גם הדרישות והציפיות ממנו.

בדיקות מחמירות לפי התקן הנדרש

הפיקוח ובדק הבית נדרשים בדיוק באותן אמות מידה מחמירות גם כאשר מדובר בבנייה קלה. בנייה קלה אין פירוש הדבר שניתן לוותר על קלה כעל חמורה. אותם עקרונות בנייה שחלים על בנייה רגילה חלים גם על בניה קלה. במובנים מסוימים חשיבות ופיקוח ובדק הבית הנדרשים בבנייה קלה מחייבים ומחמירים אף יותר מאחר שיש לוודא כי הבית, שנבנה במתחם ייצור מרוחק מהמקום שבו הוא מוצב מחייב שינועו. שינוע בית הוא דבר הכרוך בפרוצדורה מורכבת – ודאי כאשר הוא נישא על גב משאית גדולה.

כשבונים בית חדש יש לתחום ולגדר את מתחם הבנייה, אשר במהלכה האנשים סביבו חשופים לסכנות שונות. כאשר נחפרים בורות יש להקפיד על כיסויים וסימונם. את המתחם יש לגדר באופן שימנע כניסה אליו ושלט יבהיר כי כאן בונים.

בדק בית הוא תהליך כולל, שאינו מתמצה רק בבדיקת הבית המוגמר לפני כניסת דייריו; יש לבדוק היטב את טיב עבודתם של כל המעורבים בבנייה- בנאים, טייחים, רצפים, אנשי חשמל ומיזוג אוויר, מעצבים ועוד.

בדק בית יסודי כולל גם סריקה של סביבת הבית לאחר סיום הבנייה בו, כדי שלא יישארו חומרים מסוכנים ורעילים.

עלות בית מחייבת ומצדיקה בדיקה קפדנית של הדיירים לפני הכניסה כי לפני כניסתם אליו בוצעו כל הבדיקות הנדרשות. טבעי שדיירים לא מתמצים בנושאי בדיקת האיכות וכל הנושאים שצריכים להיבדק במסגרת בדק בית כולל, לכן חשוב להתייעץ עם אנשי המקצוע ולקבל מהם תשובה ברורה לכל שאלה. כשהבית הוא המבצר אין מקום לפשרות בנושאי איכות ובטיחות.