כתב כמויות – עם תוכנת בנארית / דקל

כאשר אתם משפצים או בונים הקבלן ואתם עורכים יחד כתב כמויות אם לא שיפצתם או בניתם בעבר ייתכן ואתם לא ממש יודעים מה המונח הזה אומר. ולכן כדאי ללמוד ולהבין מהו כתב כמויות כתב כמויות הוא רשימה מסודרת של כל חומרי הבניה שיש בהם צורך בפרויקט. ברשימה גם יופיעו הכמויות הספציפיות והמחירים הנדרשים מכל חומר בניה כזה או אחר.

את הרשימה מכין כימאי מומחה בעזרת תוכנה בנארית ובשימוש בה הוא משמעותי עד כדי חיסכון של אלפי ועשרות עלי שקלים בפרויקט בניה

עריכת כתב כמויות

קבלן או אחראי שיפוץ או מעצב יודעים לתרגם את התכנית של האדריכל לכדי רשימה מסודרת של תכנית עבודה. לרשימה זאת יש חשיבות רבה. לפי הרשימה נקבעות העלויות של הפרויקט  טעות ביצירת כתב כמויות יכולה להוביל למצב שיהיה חוסר בחומרי בניה נדרשים מה שיעכב את הפרויקט או יפגע בו או עודף בחומרי בניה מסוג מסוים שיגרום להוצאה מיותרת. גם כאשר בודקים שיפוץ בדיעבד ניתן ללמוד רבות על השיפוץ דרך כתב הכמויות שלו, באיזה חומרי בניה השתמשו למה? זה מעיד רבות על הפרויקט. אך כתב כמויות הוא לא רק רשימה כללית של חומרי גלם.

כתב כמויות לכל חלק במבנה

כתב כמויות מתייחס ספציפית לחומרי גלם המיועדים לכל חלל נפרד בדירה או במבנה המשופץ או הנבנה. יש בו נתונים שקשורים לתחומים רבים כמו מערכות שונות בבית שעובר שיפוץ או נתונים הנדסיים ומבניים נוספים.

דיוק כתב הכמויות

כתב כמויות טוב הוא כתב כמויות מדויק.  ככל שכתב הכמויות מפורט וספציפי. יותר כך קל יותר לעבוד איתו וקל יותר בדיעבד לבדוק את השיפוץ או הבניה. כתב כמויות מדויק וטוב ומקצועי משפיע מאוד לטובה על הצלחת הפרויקט הוא מאפשר עבודה מדויקת ונכונה יותר. כתב כמויות מתייחס להיבטים שונים ורבים של הבנייה, דרך אינסטלציה, חיפוי, מערכות מים, מערכות חשמל ועוד.

תיעוד כל חלק בשיפוץ או בבניה

לא רק חומרי גלם מתוארים בכתב הכמויות אלא גם פעולות נוספות שנעשו בשיפוץ כמו למשל הרס והזזת קירות. פירוק של מבנים ישנים וכל פעולה אשר התבצעה כחלק מהפרויקט של השיפוץ או הבנייה. ניתן למצוא מחירונים מקובלים בתחום לסוגים שונים של חומרי בניה ולראות אם המחירים בכתב הכמויות שלכם מיצג מחירים הוגנים. משרד הבנוי והשיכון גם פרסם מחירון משלו שניתן להשוות בו מחירים של חומרי בניה שונים מסוגים  שונים ורבים. גם מחיר העבודה צריך להיות כלול בכתב כמויות, כולל מחיר העבודה לכל תת פרויקט בתוך פרויקט השיפוץ הגדול.