אחריות קבלן לליקוי בניה "חוק המכר"

חוק המכר, הוא חוק ישראלי אשר קובע את מידת אחריות קבלן אשר מוכר דירות חדשות יש חובה לשאת באחריות על תיקונים הקשורים בליקויי בניה אשר התגלו על ידי המתגוררים בנכס.

על פי חוק המכר, האחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:

 1. תקופת הבדק – תקופה שמתחילה מרגע מסירת הדירה, ועד 7 שנים, כאשר לכל סוג של ליקוי יש את תקופת השנים המתאימה לו, ובתקופה הזו על הקבלן לתקן את הליקויים, אלא אם כן הוא מוכיח כי בעל הדירה הוא זה שגרם לנזקים.
 2. תקופת האחריות – תקופה של שלוש שנים אשר מתחילה בסיום תקופת הבדק, בה במידה ובעל הדירה דורש תיקון לליקוי מסויים, חובת ההוכחה היא עליו על מנת להוכיח שמדובר בליקוי הקשור בעבודות הבניה ולא בשימוש לא ראוי שלו.

כיצד מממשים את הזכאות במידה ואחריות קבלן אינה מתממשת?

כל מי שרוכש דירה חדשה מקבלן זכאי להטבות הקבועות בחוק המכר. בכדי לממש את הזכאות הוא בתחילה נדרש להודיע על הליקויים לקבלן ולדרוש ממנו את התיקונים. במידה והקבלן לא מוכן לבצע את התיקון, ניתן להגיש תלונה כנגדו במשרד הבינוי והשיכון, ואם גם זה לא עוזר – לפנות לתביעה משפטית.

פיקוח בניה בקבוצות רכישה

תקופת בדק לדירות שנרכשו החל מיום 6.4.2011

עבור דירות שנרכשו החל מתאריך 6.4.2011, ובניית הדירה לא הסתיימה לפני התאריך הזה, תקופת הבדק כוללת תיקוני ליקויים כמפורט מטה, כאשר לכל ליקוי יש את תקופת השנים הספציפית שלו ולכן חשוב לבדוק זאת מראש:

 • ליקויים במוצרים הקשורים למסגרות ופחחות, גם מוצרי אלומיניום ופלסטיק.
 • ליקויים בריצוף וחיפוי הפנים של הדירה.
 • כשלים במכונות ודוודים.
 • ליקויים במערכת החצר והצד החיצוני של הבניין.
 • ליקויים הקשורים במערכות הבידוד.
 • כשלים במערכות האינסטלציה השונות.
 • כשלים במערכות האיטום של המבנה.
 • סדקים במבנים, מבחוץ ומבפנים.
 • התפוררות וקילופים של קירות חוץ או פנים.
 • חוסר התאמה בין הבנייה בפועל לבין תכניות הבניה.

תקופת בדק לדירות שנרכשו לפני 6.4.2011

עבור דירות שנרכשו לפני ה 6.4.2011, או שהבניה שלהן הסתיימה לפני התאריך הזה, תקופת הבדק כוללת:

 • מערכות הסקה, מרזבים וצנרת בכלל
 • חדירה של רטיבות מהגג או הקירות, גם במקלטים.
 • מכונות, מנועים ודוודים.
 • קילופים בקירות חדרי מדרגות או בקירות החיצוניים
 • שקיעה של הרצפות בקומות הקרקע או בשטחים החיצוניים והציבוריים של הבניין.
 • סדקים בקירות.

כל ליקוי כזה יכול לאפשר לבעלי הבית לפנות אל הקבלן (בהתאם לתקופה המתאימה) ולדרוש את התיקון המתאים, במידה ובעלי הנכס לא אלו אשר גרמו לאותו נזק ואכן מדובר בליקוי בעבודת הבניה. חשוב לדעת כי הקבלן ינסה להוכיח כי הנזק בוצע על ידי בעלי הדירה, ולכן חשוב להכין מראש את כל חומר הראיות על מנת להוכיח כי מדובר בליקוי בניה אשר נכלל תחת אחריות הקבלן.

ליקויי בניה