מפקח בניה בצפון

אם אתם זקוקים לשירות של מפקח בניה בצפון חשוב להבין כמה חשוב ומרכזי מפקח בניה בתוך פרויקט בניה ומהם בעצם תפקידיו של מפקח בנייה. הקבלן מחויב לנהל רישום ביומן עבודה או כתב כמויות יום יום. זה ניתן מעקב קבוע לייזם על ביצוע העבודה ושל התקדמותה ביומן הקבלן מפרט את העבודות, חומרי הבניה וההספק באותו יום ומפקח הבניה בודק כך ורואה אך הבניה מבוצעת.

יומן מפקח בניה בצפון

יומן בניה כזה כולל פרטים מאוד מדויקים לגבי העבודה הפירוט הזה מאפשר למזמין העבודה ולמפקח עצמו להיות מעורבים באמת בתהליך של התקדמות פרויקט הבניה. ביומן זה יופיעו אפילו פרטים קטנים אבל חשובים כגון כמה עובדים יועסקו בכל פרויקט משנה בתוך הפרויקט הכללי או איזה מכשור יהיה בשימוש ולאיזה צורך גורמים שמשפיעים על התפתחות הפרויקט כמו תנאי מזג האוויר אפילו וכל שלב ושלב בביצוע העבודה.

הנחיות המפקח בפרויקט

המפקח לא רק מקבל דיווח מהקבלן על איך הפרויקט מבוצע המפקח על הבנייה גם נותן הוראות והנחיות בדרך זאת לקבלן שמעביר את ההוראות וההנחיות לפועלים אשר בונים את הפרויקט. הקבלן יכול להסתייג או לרשום הערות בנוגע להנחיות והוראות המפקח. הקבלן חייב להסתייג בכתב ולכתוב מה אינו יכול לבצע ולמה. אם לא הסתייג הקבלן מהוראות המפקח עליו לחתום שקיבל את ההוראות וההנחיות ולעבוד בהן. יומן זה שנכתב גם על ידי הקבלן וגם על ידי המפקח על הבניה הוא בעל חשיבות רבה והוא מחייב ויהווה ראיה לגבי ההנחיות והביצוע שלהן בפרויקט חשוב לכל יזם או בונה בפרויקט שיש להם נציג מומחה שמעורב בהתקדמות הפרויקט.

פיקוח על אחריות הקבלן

 המפקח על הבניה הוא הנציג של היזם או מזמין העבודה ושל הדיירים אשר יגורו בפרויקט זה חשוב והכרחי גם מבחינת בטיחות וגם כדי שהפרויקט יבוצע בצורה דייקנית נכונה ומפוקחת. האחריות על הבניה כמובן מוטלת קודם כל על הקבלן אך מפקח הבניה גם דואג שהקבלן יעמוד בהתחייבויותיו ויבצע את משימת הבניה כפי שצריך בצורה בטוחה ומדויקת.

סגירת תפריט
Call Now Button