פיקוח וניהול בנייה עבור יזמים וקבוצות רכישה

פיקוח וניהול מטעם יזמים או קבוצות רכישה

  • תכנון תהליכי העבודה .
  • עדכון שוטף על התקדמות הבנייה.
  • ישיבות מול מתכננים, היזמים כולל הזמנה לפיקוח עליון.
  • מעקב אחר לוחות זמנים.
  • מעקב אחר ביצוע בהתאם לתכנון ורצון היזמים.
  • פיקוח יום יומי באתר לבקרת איכות העבודה.
  • פיקוח וניהול שינויים בדירות.
  • עריכה ואישור חשבונות לקבלנים (מטעם יזם).
  • תיווך וגישור בין היזמים לקבלנים.
בניין
סגירת תפריט