בדק בית, ביקורת מבנים לדירות

 • בדיקה הנדסית מקיפה של הדירה, התאמה לתכניות ומפרט המכר.
 • דו"ח הנדסי קביל בבית משפט.
 • אפשרות לליווי במהלך בדיקת בודק בית משפט

בדיקת דירות בשלבי בנייה מול הקבלן:

 • בדיקת מפרט טכני ותכניות מכר בהתאם לצורך.
 • ייעוץ לביצוע שינויים בדירה (שינויי חשמל וכד').
 • בדיקות בשלבי בנייה לפי דרישת לקוח ומתן דוחות.
 • בדיקת גמר בנייה ו/או ליווי בפרוטוקול מסירת דירה.

בדיקת דירות יד שנייה

 • בדיקת סביבת הדירה.
 • ייעוץ לביצוע שינויים בדירה כולל אומדן עלויות.
 • בדיקת הדירה לרטיבויות כולל מתן פתרונות לתיקון.
 • בדיקת הדירה בהתאם לתקנים ומתן דו"ח הנדסי.

פיקוח וניהול הבניה:

 • פיקוח משלב תכנון ועד לשלב סיום הבניה.
 • הפצת מכרזים, חוזים וסיכום עם קבלנים וספקים.
 • ישיבות תיאום עם האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה.
 • ניהול ופיקוח באתר מתחילת העבודות ועד סיומן.
 • ניסיון בפיקוח וניהול מאות יח"ד.

תכנון והוצאת היתרים:

 • בדיקה בועדה לתכנון ובניה אם אפשרי לבצע את תוספת הבניה המבוקשת.
 • תכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של תוספת הבניה לצורך הגשה לוועדה.
 • הוצאת היתר לביצוע תוספת הבניה.
טלפון: 054-3132-842
דוא"ל: sackhome@gmail.com
סגירת תפריט